จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัด ซื้อหมึกพิมพ์ 25,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัด ซื้อหมึกพิมพ์ 25,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar