จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดกระดาษถ่ายเอกสาร A4 29,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดกระดาษถ่ายเอกสาร A4 29,400 บาท  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar