จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อินทร์เนตร เฉียบแหลม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


รายละเอียด
Calendar