จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    คณะโลจิสติกส์ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารคณะโลจิสติกส์อาคารเก่าชั้น1

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

คณะโลจิสติกส์ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารคณะโลจิสติกส์(อาคารเก่าชั้น1) เอกสารดังนี้

ตารางประกาศ

ปร.6

ปร.5

ปร.4
Calendar