จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารดังแนบ
Calendar