จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารดังแนบ
Calendar