จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อของที่ระลึกอาหารทะเลแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อของที่ระลึก(อาหารทะเลแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar