จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาถ่ายเอกสารขาว-ดำ ประกอบฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาถ่ายเอกสารขาว-ดำ ประกอบฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar