จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอ่างล้างมือห้องปฏิบัติการ PY๑๐๘ อาคารฟิสิกส์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอ่างล้างมือห้องปฏิบัติการ PY๑๐๘ อาคารฟิสิกส์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar