จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องโปรเจคเตอร์ Epson X-14 หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อินทร์เนตร เฉียบแหลม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องโปรเจคเตอร์ Epson X-14
หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


รายละเอียด
Calendar