จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 25 รีม หอศิลปะลแะวัฒนธรรมภาคตะวันออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อินทร์เนตร เฉียบแหลม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 25 รีม หอศิลปะลแะวัฒนธรรมภาคตะวันออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด
Calendar