จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึกร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึกร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาฯ

โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar