จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศประกวดราคาเช่าระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

ประกาศมหาวิทยาลัย

เอกสารประกวดราคา

คุณลักษณะเฉพาะและร่างขอบเขต
Calendar