จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาทาสี ๓ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาทาสี ๓ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar