จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar