จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบและวัสดุและวัสดุใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบและวัสดุและวัสดุใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ รายละเอียดดังแนบ
Calendar