จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแจ้งซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานล้างตรวจเช๊คเครื่องปรับอากาศของสถาบันภาษา ชั้น 4 และ ชั้น 5 อ.ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์

   ผู้ประกาศข่าว อุษา เรืองเถาะ

http://calendar.buu.ac.th/document/1533545818.pdf

 
Calendar