จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar