จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมห้องน้ำอาคารประลอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมห้องน้ำอาคารประลอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar