จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมปั๊มน้ำรถตู้ นค-๕๙๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมปั๊มน้ำรถตู้ นค-๕๙๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar