จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar