จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทดสอบและวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-ray Diffratometer และค่าบันทึกผลทดสอบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทดสอบและวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-ray Diffratometer และค่าบันทึกผลทดสอบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar