จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

งาน จัดซื้อจัดจ้างติดฟิล์มกรองแสงอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ 12 ชั้น

ดังเอกสารแนบ
Calendar