จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1,658 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1,658 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar