จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่น ดำเนินการย้ายระบบไฟฟ้าสำนักงานสถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อุษา เรืองเถาะ

http://calendar.buu.ac.th/document/1533289791.pdf

 
Calendar