จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องยกเลิกประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ จำหน่ายกาแฟสด

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  เรื่องยกเลิกประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ จำหน่ายกาแฟสด ดังเอกสารแนบ
Calendar