จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาคารและเครื่องดื่ม

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาคารและเครื่องดื่ม [ดาวน์โหลดประกาศ]

รายละเอียดการให้เช่าพื้นที่ [ดาวน์โหลด]
Calendar