จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ใต้อาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

ประกาศ วิทยาลัยนานาชาติให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ใต้อาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ [ดาวน์โหลดประกาศ]

รายละเอียดการเช่าพื้นที่ใต้อาคารหอพักิสิตวิทยาลัยนานาชาติ [ดาวน์โหลดรายละเอียด]
Calendar