จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร รวมปก และเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร รวมปก และเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar