จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสแตนดี้ ตัวมาสคอต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสแตนดี้ ตัวมาสคอต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar