จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขนย้ายเอกสารทางการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขนย้ายเอกสารทางการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar