จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสารสเปนเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสารสเปนเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar