จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องตัดหญ้าสายสะพาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปัทมา ศุภธนกร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมแครื่องตัดหญ้าสายสะพาย จำนวน ๑ เครื่อง

เอกสารแนบ
Calendar