จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า AC Power Adapter จำนวน 1 อัน

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า AC Power Adapter จำนวน 1 อัน

เอกสารแนบ
Calendar