จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อกุญแจ,โซ่คล้อง,หูช้างติดประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อกุญแจ,โซ่คล้อง,หูช้างติดประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar