จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาถ่ายเอกสารและเอกสารประเมินผล สำหรับจัดโครงการ นสพ.ทำดี มอบสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน ปีที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เนตรสงคราม

http://calendar.buu.ac.th/document/1528954995.pdf
Calendar