จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ นสพ.ขอทำดี มอบสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน ปีที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เนตรสงคราม

http://calendar.buu.ac.th/document/1528951655.pdf
Calendar