จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมใหญ่หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อินทร์เนตร เฉียบแหลม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมใหญ่หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 

รายละเอียด
Calendar