จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว เอกวุฒิ ด่านอรุณ

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar