จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar