จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระเช้ำเยี่ยมไข้ จำนวน 1 กระเช้ำ

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระเช้ำเยี่ยมไข้ จำนวน 1 กระเช้ำ

เอกสารแนบ
Calendar