จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จัดซื้อของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar