จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar