จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๕ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๕ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar