จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอยเย็นระบบชิลเลอร์ ขนาด 30000 บีทียู จำนวน ๑๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอยเย็นระบบชิลเลอร์ ขนาด 30000 บีทียู จำนวน ๑๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารแนบ
Calendar