จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar