จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ XGA ๓๓๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ XGA ๓๓๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar