จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ Canon Cartridge-325 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อุษา เรืองเถาะ

http://calendar.buu.ac.th/document/1528701935.pdf

 
Calendar