จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สารเคมี จำนวน 2 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ

สารเคมี จำนวน 2 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar