จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาตัดเครื่องแบบพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาตัดเครื่องแบบพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar